Spotkanie z Fundacją Świętego Mikołaja

2022-04-25

W kwietniu 2022r., gościliśmy w Poznaniu Panie Izabelę Stawicką i Natalię Chruścicką z Fundacji Świętego Mikołaja.

W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 25 kwietnia br. oprócz członków Polskiej Izby Biznesu, udział wzięli przedstawiciele poznańskich organizacji społecznych oraz innych fundacji m.in. Cyryl Clubu, Projektu Poznań czy Fundacji Siepomaga.

Panie z Fundacji Świętego Mikołaja przybyły do nas z Warszawy, aby opowiedzieć o tym jak od ponad 20 lat pomagają dzieciom z Polski i zagranicy.

Misją fundacji jest rozumieć i pomagać. Zespół świętego Mikołaja łączy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi nieprzerwane działania na rzecz dzieci z Ukrainy od 2019 roku. Panie opowiedziały zebranym o tym, jak starają się pomagać ukraińskim dzieciom – w Mariupolu powstała Świetlica świętego Mikołaja, gdzie dzieci przed wojną spędzały czas na nauce i zabawie. Niestety świetlica została zniszczona w wyniku wojny – Fundacja planuje jej odbudowę, bo jak same Panie mówią: nie mogą zostawić tamtejszych dzieci bez pomocy.

Fundacja przygotowuje również dla ukraińskich dzieci plecaczki, które stanowią dla najmniejszych niezwykle ważny prezent – dają im radość oraz podstawowe rzeczy niezbędne do funkcjonowania, gdyż wiele ukraińskich rodzin uciekając przed wojną, nie zabrało ze sobą prawie nic. Dzieci otrzymują również książki w języku ukraińskim, które Fundacja może dystrybuować dzięki uprzejmości ukraińskich autorów, którzy zrzekli się praw autorskich. Dzieci otrzymują również swoje kocyki.

Fundacja prowadzi program stypendialny dla szkół, w ramach którego uzdolnione dzieci otrzymują środki na dalszy rozwój.  Stypendia św. Mikołaja to ogólnopolski program, poprzez który Fundacja wspiera rozwój pasji i talentów uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Program prowadzony jest we współpracy ze szkołami od 2010 r. Przyznano już 3148 stypendiów.

Na początku marca 2022r. Fundacja uruchomiła w Chorzowie Międzynarodowe Centrum Logistyczne, którego celem jest przekazywanie pomocy humanitarnej z całej Europy na teren Ukrainy. Fundacja działa razem z Maltańską Służbą Pomocy z Iwanofrankiwska. Każdego dnia kolejne transporty ruszają z Polski na teren Ukrainy.

Uruchomiono również program dotacyjny „Przystań Świętego Mikołaja” dla lokalnych organizacji i instytucji na prowadzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Fundacja Świętego Mikołaja sfinansuje niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i inne podmioty prawne były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im inne niezbędne wsparcie. 

Dziękujemy Fundacji za przyjazd do Poznania i podzielenie się swoimi doświadczeniami, wiedzą, ale też potrzebami.

Zakres działań Fundacji Świętego Mikołaja jest jeszcze szerszy, a zapoznać mogą się z nim Państwo pod linkiem: https://mikolaj.org.pl/co-robimy/

Zachęcamy do wsparcia Fundacji:

– mogą Państwo wpłacić darowiznę on-line: mikolaj.org.pl/Ukraina
– przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie.

.