Misja

Tworzymy dogodne warunki do ochrony życia ludzkiego i wspierania rodziny.

Naszą misją jest otaczanie opieką tych podmiotów, które chronią życie ludzkie oraz wspierają rodzinę i pieczę zastępczą. Chcemy zapewnić im bezpieczeństwo i możliwość działania, ułatwiając codzienne funkcjonowanie i pozwalając na skupieniu się na realizacji ich celów statutowych. Dzielimy się wiedzą, możliwościami i kompetencjami, aby usprawniać działanie organizacji takich jak domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki opieki, hospicja perinatalne i wiele innych. Nie zamykamy się jednak na żadną pomoc ukierunkowaną na ochronę ludzkiego życia.

Jednoczymy wokół misji Fundacji ludzi dobrej woli, którzy gotowi są brać udział w ochronie życia. Fundacja Izba Życia dąży do rozłożenia jak najszerszego parasola ochronnego nad wszystkimi podmiotami z terenu Wielkopolski, które skupiają swoje działania na promocji życia i opiece nad nim.

Na początku działaliśmy jako projekt charytatywny w ramach Polskiej Izby Biznesu, a więc wywodzimy się z kręgów gospodarczych i  dlatego doskonale rozumiemy, jak ważne są relacje trzeciego sektora z biznesem,  pielęgnujemy więc ideę świadomej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak działamy?

Zespół Fundacji

adw. Jakub Antkowiak

adw. Jakub Antkowiak

Członek Rady
Przemysław Zdziebkowski

Przemysław Zdziebkowski

Członek Rady i Fundator
Tomasz Zdziebkowski

Tomasz Zdziebkowski

Członek Rady i Fundator
Monika Horoszko

Monika Horoszko

Prezes Zarządu

Pliki do pobrania