Ochronka „Jurek” może działać dalej! Zakupiliśmy nieruchomość.

2022-05-30

Ochronka „Jurek” powstała w roku 1992 i była to pierwsza, profesjonalna, rodzinno podobna placówka działająca przy Towarzystwie Przywracania Rodziny. Rodzinno podobna, ponieważ jednorazowo w ochronce przebywa tylko sześcioro dzieci. Działalność Ochronki została zagrożona pod konie 2021 r.- tylko wykup domu, w którym Ochronka działała, gwarantował jej dalsze działanie.

Dzięki hojności naszych fundatorów, zrealizowaliśmy pierwsze wielkie dzieło, jakim jest wykup domu dla Ochronki „Jurek. Gdyby nie to działanie, Ochronka wkrótce przestałaby istnieć, a jest to miejsce, gdzie pomoc znalazła już blisko 60. dzieci.

W dniu 30 maja 20222 r. przedstawiciele naszej Fundacji oraz Towarzystwa Przywracania Rodziny (organu prowadzącego Ochronkę) podpisały list intencyjny, potwierdzający chęć współpracy i zapewniający Ochronce dalsze funkcjonowanie w wykupionym przez Fundację budynku, na podstawie nieodpłatnego korzystania.