Powołanie Fundacji Izba Życia

2022-05-20

W 2021 r. rozpoczęliśmy w Polskiej Izbie Biznesu projekt „Izba dla Życia” , w który zaangażowało się wiele osób. Przez ponad rok istnienia tej inicjatywy udało nam się wspólnymi siłami rozdzielić wiele dobra i pomocy.

Członkowie PIB jako Ambasadorzy projektu, zaangażowali się całym sercem w pomoc ośrodkom chroniącym życie, nawiązały się wspaniałe relacje. Jednak z uwagi na ograniczenia płynące z ustawy o izbach gospodarczych, nie mogliśmy bezpośrednio działać charytatywnie, w takim wymiarze, w jakim oczekiwaliśmy i jaki był potrzebny.

W związku z tym, jeszcze jesienią 2021 roku, rozpoczęliśmy prace nad powołaniem fundacji, dedykowanej temu projektowi, choć z uwagi na ograniczające nas przepisy prawa, nie może to być fundacja powołana bezpośrednio przez Izbę. Teraz już możemy podzielić się z Państwem dobrą wiadomością – Fundacja Izba Życia została powołana i z dniem 5 maja 2022r. otrzymaliśmy wpis do KRSu.

W Radzie Fundacji zasiedli Członkowie PIB, a między Fundacją a Izbą podpisany został list intencyjny, zapewniający współpracę przy działaniach charytatywnych, rozpoczętych w ramach projektu „Izba dla Życia” oraz przyszłych inicjatyw.