Wolontariat pracowniczy – Dziękujemy firmie Argenta!

2023-10-04

4 października 2023r., dzięki współpracy z firmą Argenta, udało się zorganizować pierwszy wolontariat pracowniczy w naszej Fundacji!

Zespół Argenty wspólnymi siłami uprzątnął przed zimą ogród przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, który jest prowadzony przez Siostry Serafitki.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom firmy Argenta za otwarte serca i chęć do pomocy.

Jedynym z celów naszej Fundacji jest promowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapraszamy wszystkie chętne firmy do współpracy i rozmów – razem możemy uczynić wiele dobra!